Kadrlar şöbəsinin rəisi - 1500 AZN Nofəl Nəbiyev / İŞ - Vakansiyalar - Elanlar

Kadrlar şöbəsinin rəisi - 1500 AZN Nofəl NəbiyevCV / İnzibati / Heyətin idarəolunması
28 iyun 2017 в 12:31 | 157 | Azərbaycan / Bakı

Xidmətin seçimi

Bacarıqlar Əmək funksiyaları:  - AR-nın Əmək Qanunvericiliyinə, Baş Direktorunun əmrlərinə uyğun işçilərin qəbulu, başqa vəzifəyə keçirilməsi, işdən azad edilmələrinin və s. sənədlərin rəsmiləşdirilməsi;  - İşçilərin şəxsi işlərinin hazırlanması və lazımi sənədlərin toplanması;  - İşçilərin məlumatlar bazasının doldurulması;  - Əmək kitabçalarının əmrlər əsasında doldurulması və qeydiyyatı;  - Işçilərə cari əmək fəaliyyətləri haqqında arayışların verilməsi;  - Məzuniyyət qrafiklərinin tərtib edilməsi, işçilərə məzuniyyətlərin verilməsinin uçotunun aparılması, verilən məzuniyyətlərin cədvəl üzrə istifadə edilməsinə nəzarət edilməsi;  - Xəstəlik vərəqələrinin doldurulması və qeydiyyatı;  - Ezamiyyət sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi;  - Aylıq hesabatların hazırlanması;  - Qüvvədə olan ştat cədvəlinə əsasən mövcud vakant yerlərə nəzarət;  - Vakansiyaya uyğun namizədlərin seçilməsi;  - Əmək müqavilələrinin tərtib olunması və qeydiyyatı ;  - Əmrlərin yazılması (məzuniyyət, ezamiyyət, əvəzçilik, işə qəbul, işdən çıxma, intizam məsuliyyətinə cəlbetmə haqqında və s.).  - İşçi heyətinin müqavilələrinin, əlavə razılaşmalarının, əmrlərinin, bildiriş məktublarının, intizam məsuliyyətinə cəlbetmə haqqında əmrlərin hazırlanması (xəbərdarlıq, töhmət) və s.;  - Yeni əmək kitabçalarının verilməsi , doldurulması və qeydiyyatı ;  - Müxtəlif mənbələrdən (internet, işədüzəltmə agentlikləri və s.) istifadə etməklə Şirkətdə vakant iş yerlərinə uyğun namizədlərin axtarışı üçün elanların verilməsi;  - Namizədlərin məlumatlar bazasının hazırlanması və CV-in arxivləşdirilməsi;  - İşçi heyətinin tələb olunan hallarda düzgün əvəz edilməsinə nəzarət edilməsi (şirkəti tərk etdikdə, məzuniyyətə çıxdıqda, müvəqqəti əvəz olunduqda);  -- İşçi heyəti üçün iş davamiyyəti cədvəllərinin hazırlanması və işçilərin əmək haqqılarının vaxtında və dəqiqliyi ilə ödənilməsini təmin etmək üçün mühasibat şöbəsi ilə birgə işin təşkil olunması;  - İşçilərin davamiyyətini müəssisədə quraşdırımış turniketlə izləmək;  - İşdən çıxan işçilərin şəxsi işlərinin Azərbaycan Qanunvericilinə uyğun olaraq arxivləşdirmək;  - İşçilərə sosial sığorta şəhadətnamələrin alınması üçün lazımi sənədlərin hazırlanıb DSMF-na t əqdim etmək;  - İşçilərin DSMF-nun B3 bazasına yerləşdirmək;  - Əmək müqavilələrinin elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi;  - Hər dövr üçün (rüb, illik) hesabatlar hazırlayıb Məşqulluq İdarəsinə təqdim etmək D.Bünyatzadə adına Azərb.Xalq Təsərrüfatı İnistutu (mühasibat uçotu fak.)  1975-1982 axşam şöbəsi “AzGerneft” MMC Mühəndis-iqtisadçı 1995-2000  “AzGerneft” MMC Əməyin təşkili, əmək haqqi və kadrlar şöbəsinin rəisi 2000-2008  “AzGerneft” MMC Əməyin təşkili, əmək haqqi şöbəsinin rəisi 2009-2013  “Balaxanı Əməliyyat Şirkəti“ Mühasib 2013-cü ilin fevralindan Əlavə məlumat Əlavə məlumat  WindowsXP-Microsoft Office proqramları, internet və digər proqramlarda işləyirəm.  Müəssisənin karkuzarlıq , ümumi işlər şöbəsinin və əmək haqqının hesablanmasını tam bilirəmƏlavə məlumat: