Baş mühasib - Könül Tağıyeva

15 oktyabr 2019 də 15:08 (до 14.10.2021) 642 Bakı
Məlumat

1998-2004 Elektron MMC baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. Elektron MMC-ti istehsal, ticarət və xidmət ilə məşqul idi. Mən işlədiyim dövürdə iş təçrübəsi yığdım. 2000 –ci ilde Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsi təstiq edilmişdir və mən onu öyrenmeye başladım.Təssərüffat fəaliyyətində ciddi sənədləşdirmə uçotunu aparmışam.İşçilərin əmək haqqısının hesablanması və ödənişi, işçilərin əmək müqaviləsinin hazirlanması. Kvartal, illik hesabatı DSMF-na və aylıq, kvartal,illik hesabatları Vergilər İdarəsinə təqdim etmişəm.Bütün statistik hesabatları Statistika idarəsinə göndərmişəm. 2004-2008 “Azur İmpeks”Azərbaycan Rusiya Birgə Müəssisədə-baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. Müəssisə Kitaydan, Dubaydan avtomobil, Rusiyadan isə avtobus idxalı ilə məşqul idi. Təssərüffat fəaliyyətində ciddi sənədləşdirmə uçotunu aparmışam.Gömrük bəyannamələri ilə işləmişəm (akkredetiv hesablaşma)və təcrübə əldə etmişəm. İşçilərin əmək haqqısının hesablanması və ödənişi,işçilərin əmək müqaviləsinin hazirlanması. Kvartal, illik hesabatı DSMF-na və aylıq, kvartal, illik hesabatları Vergilər İdarəsinə təqdim etmişəm.Bütün statistik hesabatları Statistika idarəsinə göndərmişəm. 2008-2011 “Azsport”MMC-də baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. “Azsport”MMC istehsalat və ticarət ilə məşqul idi. Təssərüffat fəaliyyətində ciddi sənədləşdirmə uçotunu aparmışam. İşçilərin əmək haqqısının hesablanması və ödənişi, işçilərin əmək müqaviləsinin hazirlanması. Aylıq, kvartal, illik Verği bəyannamələrinin hazirlanması və elektron formada İnternet Vergilər İdarəsinə göndərmişəm. Kvartal, illik hesabatları DSMF-na və bütün statistik hesabatları Statistika idarəsinə təqdim etmişəm. 2011-2015 “Asadov Capital Azərbaycan” MMC-də baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. “Asadov Capital Azərbaycan” MMC xidmət fəaliyyəti ilə məşqul idi. Təssərüffat fəaliyyətində ciddi sənədləşdirmə uçotunu aparmışam. Beynəlxalq mühasibatlığı (Milli Mühasibat Uçotu Standartı ilə işləmə biliyi-yeni mühasibat hasabı). Lizinq. Gömrük sənədləri ilə işləmək. Aylıq, kvartal, illik Vergi bəyannamələrinin hazırlanması və elektron formada İnternat Vergilər İdarəsinə göndərilməsi, işçilərin əmək haqqısının hesablanması və ödənişi. Rusiya(Mockva) bankları ilə işləmək bacarığı təcrübəsi yığdım. İnternat ilə elektron formada B1,B3 hesabatlarını DSMF-na və bütün statistik hesabatları Statistika idarəsinə göndərilməsi. 2015-2016 “AzTrans Car” MMC baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. “AzTrans Car” MMC xidmət fəaliyyəti ilə məşqul idi. . Aylıq, kvartal, illik Vergi bəyannamələrinin hazırlanması və elektron formada İnternat Vergilər İdarəsinə göndərilməsi, işçilərin əmək haqqısının hesablanması və ödənişi. İnternat ilə elektron formada B1,B3 hesabatlarını DSMF-na və bütün statistik hesabatları Statistika idarəsinə göndərilməsi. Məktubları azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümə etmişəm.Müqavilələr etmişəm.”Full Comfort”MMC və A.Construstion LTD”MMC -əlavə tikinti mühasibatlığı işini görmüşəm. 2017-2018 “Elcond Servis” MMC,”Baku Chemical Compane”MMC və Fiziki Rzayev E.Ç. bir yerdə baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. “Elcond Servis” MMC -xidmət,”Baku Chemical Compane”MMC və Fiziki Rzayev E.Ç -istehsalat fəaliyyəti ilə məşqul idi. Aylıq, kvartal, illik Vergi bəyannamələrinin hazırlanması və elektron formada İnternat Vergilər İdarəsinə göndərilməsi, işçilərin əmək haqqısının hesablanması və ödənişi. İnternet ilə elektron formada B1,B3 hesabatlarını DSMF-na və bütün statistik hesabatları Statistika idarəsinə göndərilməsi. 2018-...... “Azqalfan-A” MMC,və”Mas Steel Company MMC-də baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. “Azqalfan-A” MMC – istehsalat və ticarət fəaliyyəti ilə məşqul idi. Hal hazırda istehsal dayanıb. 01.05.2019 tarixdən Sumqayıt şəhərində Poroşok zavodunda Azqalfan –A MMC –nin sahibkarı”Mas Steel Company”MMC istehsal tikintisinə başladı. Mən şirkətin yaranması və sənədləşdirilmısi ilə 4 ay 01.09.2019 tarixinə qədər məşqul oldum.Yol uzaq olduğuna görə Sumqayıt şəhərindən mühasib tapdım və Bakıya qayıtdım. Hal hazırda Azqalfan –A MMC-də iş dayandığına görə mən iş axtarışındayam.
1998-2004 “Elektron”MMC baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. “Elektron”MMC-ti istehsal, ticarət və xidmət ilə məşqul idi. Mən işlədiyim dövürdə iş təçrübəsi yığdım. 2000 –ci ilde Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsi təstiq edilmişdir və mən onu öyrenmeye başladım.Təssərüffat fəaliyyətində ciddi sənədləşdirmə uçotunu aparmışam.İşçilərin əmək haqqısının hesablanması və ödənişi, işçilərin əmək müqaviləsinin hazirlanması. Kvartal, illik hesabatı DSMF-na və aylıq, kvartal,illik hesabatları Vergilər İdarəsinə təqdim etmişəm.Bütün statistik hesabatları Statistika idarəsinə göndərmişəm. 2004-2008 “Azur İmpeks”Azərbaycan Rusiya Birgə Müəssisədə-baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. Müəssisə Kitaydan, Dubaydan avtomobil, Rusiyadan isə avtobus idxalı ilə məşqul idi. Təssərüffat fəaliyyətində ciddi sənədləşdirmə uçotunu aparmışam.Gömrük bəyannamələri ilə işləmişəm (akkredetiv hesablaşma)və təcrübə əldə etmişəm. İşçilərin əmək haqqısının hesablanması və ödənişi,işçilərin əmək müqaviləsinin hazirlanması. Kvartal, illik hesabatı DSMF-na və aylıq, kvartal, illik hesabatları Vergilər İdarəsinə təqdim etmişəm.Bütün statistik hesabatları Statistika idarəsinə göndərmişəm. 2008-2011 “Azsport”MMC-də baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. “Azsport”MMC istehsalat və ticarət ilə məşqul idi. Təssərüffat fəaliyyətində ciddi sənədləşdirmə uçotunu aparmışam. İşçilərin əmək haqqısının hesablanması və ödənişi, işçilərin əmək müqaviləsinin hazirlanması. Aylıq, kvartal, illik Verği bəyannamələrinin hazirlanması və elektron formada İnternet Vergilər İdarəsinə göndərmişəm. Kvartal, illik hesabatları DSMF-na və bütün statistik hesabatları Statistika idarəsinə təqdim etmişəm. 2011-2015 “Asadov Capital Azərbaycan” MMC-də baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. “Asadov Capital Azərbaycan” MMC xidmət fəaliyyəti ilə məşqul idi. Təssərüffat fəaliyyətində ciddi sənədləşdirmə uçotunu aparmışam. Beynəlxalq mühasibatlığı (Milli Mühasibat Uçotu Standartı ilə işləmə biliyi-yeni mühasibat hasabı). Lizinq. Gömrük sənədləri ilə işləmək. Aylıq, kvartal, illik Vergi bəyannamələrinin hazırlanması və elektron formada İnternat Vergilər İdarəsinə göndərilməsi, işçilərin əmək haqqısının hesablanması və ödənişi. Rusiya(Mockva) bankları ilə işləmək bacarığı təcrübəsi yığdım. İnternat ilə elektron formada B1,B3 hesabatlarını DSMF-na və bütün statistik hesabatları Statistika idarəsinə göndərilməsi. 2015-2016 “AzTrans Car” MMC baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. “AzTrans Car” MMC xidmət fəaliyyəti ilə məşqul idi. . Aylıq, kvartal, illik Vergi bəyannamələrinin hazırlanması və elektron formada İnternat Vergilər İdarəsinə göndərilməsi, işçilərin əmək haqqısının hesablanması və ödənişi. İnternat ilə elektron formada B1,B3 hesabatlarını DSMF-na və bütün statistik hesabatları Statistika idarəsinə göndərilməsi. Məktubları azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümə etmişəm.Müqavilələr etmişəm.”Full Comfort”MMC və A.Construstion LTD”MMC -əlavə tikinti mühasibatlığı işini görmüşəm. 2017-2018 “Elcond Servis” MMC,”Baku Chemical Compane”MMC və Fiziki Rzayev E.Ç. bir yerdə baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. “Elcond Servis” MMC -xidmət,”Baku Chemical Compane”MMC və Fiziki Rzayev E.Ç -istehsalat fəaliyyəti ilə məşqul idi. Aylıq, kvartal, illik Vergi bəyannamələrinin hazırlanması və elektron formada İnternat Vergilər İdarəsinə göndərilməsi, işçilərin əmək haqqısının hesablanması və ödənişi. İnternet ilə elektron formada B1,B3 hesabatlarını DSMF-na və bütün statistik hesabatları Statistika idarəsinə göndərilməsi. 2018-...... “Azqalfan-A” MMC,və”Mas Steel Company MMC-də baş mühasib vəzifəsində işləmişəm. “Azqalfan-A” MMC – istehsalat və ticarət fəaliyyəti ilə məşqul idi. Hal hazırda istehsal dayanıb. 01.05.2019 tarixdən Sumqayıt şəhərində Poroşok zavodunda Azqalfan –A MMC –nin sahibkarı”Mas Steel Company”MMC istehsal tikintisinə başladı. Mən şirkətin yaranması və sənədləşdirilmısi ilə 4 ay 01.09.2019 tarixinə qədər məşqul oldum.Yol uzaq olduğuna görə Sumqayıt şəhərindən mühasib tapdım və Bakıya qayıtdım. Hal hazırda Azqalfan –A MMC-də iş dayandığına görə mən iş axtarışındayam.
Azər Aslanov, 45 yaş, təhsil ali, iş təcrübəsi 5 ildən artıq, yaşadığım şəhər - Bakı, 300 AZN məbləğdən az olmayan maaşa iddialıyam
Qiymet - 1500 AZN
Telefon - (055) 611-90-73

Похожие объявления

Şərhlər
Bu yazı üçün şərh yoxdur. Birinci ola bilərsiniz!

Şərh əlavə edin

Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərh yaza bilərlər!

İş elanı və ya cv axtar

')