• Xidmət: Premium etmək
  • Əməliyyatın müddəti: gün
  • Elan:
  • Məbləğ: 20 рублей (ödəmə rubl vasitesile həyata keçir)