• Xidmət: Elanın seçilməsi
  • Əməliyyatın müddəti: gün
  • Elan: Ofis meneceri - `GunayBank` ASC
  • Məbləğ: 25 рублей (ödəmə rubl vasitesile həyata keçir)