• Xidmət: Elanın seçilməsi
  • Əməliyyatın müddəti: gün
  • Elan: 1C proqram təminatına dəstək mütəxəssisi - Hikmət Quliyev 600azn
  • Məbləğ: 25 рублей (ödəmə rubl vasitesile həyata keçir)