• Xidmət: Elanin irəli çək
  • Əməliyyatın müddəti: gün
  • Elan: promoutr
  • Məbləğ: 50 рублей (ödəmə rubl vasitesile həyata keçir)